MEET THE CREW

SECRETARY

NIKHIL KOLI

REGATTA CHIEF-COORDINATOR

TEJAS RANKS

AUDITOR

AADITYA BAHADKAR

SPONSORSHIP

Shreyas Khalkar

Shiwani Bayas

Yash Agrawal

DESIGN

Shruti Rajapure

Sakshi Gujrathi

Nikhila Pushadapu

DOCUMENTATION

Anuja Sonawane

ALUMNI OUTREACH

Ruchita Dahatonde

Hitesh Parihar

Mitali Kagwate

MEDIA

Aayush Sawant

Neelam Nikam

WEB DEVELOPMENT

Prasad Dhamane

Aashish Shirgave

PURCHASE

Gaurav Pawar

Akshay Shinde

REFRESHMENT

Prathamesh Kulkarni

Amey Jadhav

Nikhil Waybhase

ELECTRONICS & SYSTEM MANAGEMENT

Shubham Abhang

Renukadas Pimpalgaonkar

Apoorv Katkar

INFRA

Sujit Darandale

Rushikesh Rahinj

RACES

Sushant Elbhor

Mangesh Bhaskar

SAFETY

Dhanashree Bedke

Sanket Darandale

PHOTOGRAPHY

Sujoy Shivde

EVENT ADVISOR

Namrata Kala